than hoạt tính dạng cột

Than hoạt tính làm từ than của chúng tôi và Than hoạt tính hấp phụ đặc hiệu VOC được thiết kế đặc biệt để hấp thụ khí thải hữu cơ có chứa benzen, toluen, axeton, butanon, diclorometan, etyl axetat, ete, trichloroetylen và các chất ô nhiễm khác được tạo ra trong quá trình sản xuất của ngành dầu khí và hóa chất, ngành in, công nghiệp nhựa tổng hợp, và công nghiệp cao su. Sau đó, các dung môi được thu hồi thông qua phương pháp ngưng tụ và chân không trước khi tái sinh than hoạt tính.

View as